Personligheder

Birgitte RosenkrantzMalthe Sehested

I fodsporet af store personligheder

Gennem tiden har Rydhave Slot været bolig for en hel del af Danmarks kendte adelsslægter. Så når vi går rundt på slottet, møder vi de historiske skygger af store og spændende personligheder.

Vi møder Gyldenstjerne, Kalf og Banner, Rostrup og Kaas. Lykke og Brahe og von Numsen. Vi møder den ulykkelige Birgitte Rosenkrantz, vores kendte spøgelse, som mistede hovedet, fordi hun tabte sit hjerte til den forkerte. Den forbudte forbindelse fik Christian d. 4 sat en stopper for, da han beordrede hende halshugget en dejlig forårsdag i 1603.

Vi møder den berømte Malte Sehested, som under 30-årskrigen tappert reddede Christian d. 4.'s liv! Kammerherre Niels Sehested som bortførte en jomfru. Og grev Raben, den gale greve, som gravede en frødam i skoven til sine importerede franske frøer og både skød bjørne, en tjener og en heks!

Blandt Rydhaves stærke kvinder finder vi Berethe Knob, som kæmpede ihærdigt mod Skipper Clements bondehær. Vi finder Margrethe Reedtz, som oprettede den første skole på Rydhave i midten af 1600-tallet, og forfatteren Jo Jakobsen som lige så ivrigt kæmpede for kvinders rettigheder.

Under krigen blev der kæmpet mod tyskerne. Slottets ejer Christian Elmholt blev opfordret til at samle en flok modige mænd og finde en egnet nedkastningsplads nord for Vinderup. Den første sending containere blev gemt i skovfogedhusets kælder.

Senere gravede de en hule langt nede i skoven, hvor våben og sprængstoffer blev samlet og ompakket. Adgang til hulen fik man via et lille vandløb, og lemmen var godt kamufleret med et påsømmet grantræ. Hulen blev aldrig afsløret, og den kan stadig findes.

Ejere og beboere på Rydhave Slot

 • 1314 – Albert Albertsen Eberstein nævnes i retssagen mod de oprørske jyske bønder som værende til Rydhave. Han er gift med Inger Kalf, en datter af marsken Johannes Kalf
 • 1330 – Henrik Albertsen overtager Rydhave
 • 1375 – Albert Andersen Eberstein pantsætter Rydhave til Karen Henriksdatter. Hun var gift med Aage Hediesøn Puder
 • 1377 – Albert Andersen Eberstein skænker Rydhave til Ribe bispestol
 • 1422 – Forlig mellem Karen Henriksdatter og Ribe bispestol
 • 14-tallet – Jens Eriksen Banner, gift med Inger Aagesdatter Puder ejer Rydhave
 • 14-tallet – Mette Eriksdatter Banner gift med Niels Eriksen Gyldenstjerne
 • 1486 – Niels Eriksen Gyldenstjerne dør og hans datter Inger, gift med rigsråd Niels Timmesen Rosenkrantz, overtager Rydhave.
 • 1523 – Axel Nielsen Rosenkrantz overtager Rydhave og Landting. Han er gift med Berete Knobsdatter. Vestfløjens nederste stokværk bygges i deres tid
 • 1551 – Niels Axelsen Rosenkrantz, gift med Maren Ovesdatter Lunge
 • 1581 – Timme Rosenkrantz, gift med Karen Viffert
 • 1592 – Birgitte Rosenkrantz overtager Rydhave
 • 1593 – Birgitte Rosenkrantz bliver gift med Niels Kaas til Staarupgaard, 4. november 1593. De får ét barn, Anne Nielsdatter Kaas
 • 1597 – Niels Kaas dør
 • 1601 – 9. juli; Birgitte føder Christoffer Gjordsøn Kaas
 • 1603 – inden 29. juni; Birgitte føder Anne Gjordsdatter Kaas
 • 1603 – Gjord Kaas og Birgitte Rosenkrantz dødsdømmes for blodskam. Birgitte bliver halshugget i København, 29. juni 1603. Rydhave overgår til Anne Nielsdatter Kaas, som senere bliver gift med Albert Rostrup
 • 1615 – Anna Nielsdatter Lykke enke efter Claus Maltesen Sehested, statholder på Øsel, køber Rydhave slot
 • 1616 – Gjord Kaas henrettes på Antvorskov slot, 9. marts
 • 1627 – Malthe Sehesteds bryllup med Sophie Brahe
 • 1638 – Sophie Brahe dør
 • 1640 – Malthe Sehesteds bryllup med Margrethe Reedtz
 • 1643 – Malthe Sehested udnævnes til ritmester
 • 1645 – Malte Clausen Sehested (søn af Anna Nielsdatter Lykke) overtager Rydhave. Hovedbygningen videreføres
 • 1648 – Malthe Sehested udnævnes til lensmand i Stavanger
 • 1653 – Malthe Sehested udnævnes til lensmand i Aastrup len
 • 1661 – Malthe Sehested dør og begraves i Viborg domkirke
 • 1693 – Margrethe Reedtz dør
 • 1693 – Frederik Sehested (søn af Margrethe Reedtz) overtager slottet
 • 1706 – Frederik Sehesteds bryllup med Birgitte Sophie Sehested
 • 1726 – Birgitte Sophie Sehested
 • 1753 – Jens Sehested oberstløjtnant og søn af Birgitte Sophie Sehested, gift med Elisabeth Nielsdatter
 • 1773 – Elisabeth Birgitte Sehested, enke efter Jens Sehested og gift med Frederik von Numsen i 1775
 • 1779 – Rydhave overtages af L. W. von Bülow
 • 1783 – Niels Sehested, gift med Birgitte Sophie Elisabeth Sehested , en datter af Jens Sehested, køber Rydhave
 • 1795 – Niels Sehested begynder at udstykke Rydhaves jorde
 • 1821 – Niels Sehested dør
 • 1825 – Niels Sehested’s kreditorer solgte slottet til Viborg Stiftamt for 6100 Rd
 • 1856 – Rydhave købes af C. V. A. Christensen
 • 1828 – Henning Peter Bracht for 11,000 Rd. [3]
 • 1856 – Karl Vilhelm August Christensen for 75,000 Rd.
 • 1858 – Lensgeve, dr. phil. Gregers Christian Raben for 100.000 Rd.
 • 1865 – Amalie Rabens bryllup med digteren Andreas Munch holdes på Rydhave
 • 1873 – Hofjægermester og Grev Frederik Vilhelm Steen Danneskiold-Samsøe
 • 1911 – Slottet købes af fabrikant A. Berbom, 270.000 kr. Jordene udstykkes.
 • 1918 – Forfatteren, kvindesagsforkæmperen Jo Jacobsen køber Rydhave. 130.000 kr.
 • 1923 – Rentier O. Skibbild køber Rydhave, 75.000 kr
 • 1944 – Rydhave benyttes som central for våbenmodtagelse. Våbengraven i skoven bygges.
 • 1948 – Kristian og Svenning Elmholt overtager slottet efter Mette Skibbild
 • 1956 – Hovedbygning og park blev erhvervet af efterskolen, Rydhave Slots Ungdomsskole, for 112.500 lånte og indsamlede kroner.

Book dit ophold idag

Ring til slottet på: 33 13 14 38
Se priser her:

Priser